Kontakt

KONKRET Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce
Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000539702, NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770.
kapitał zakładowy: 1 200 000 zł