Kontakt

KONKRET Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce
Goworowska 6A, 07-410 Ostrołęka.
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770, KRS: 0000539702,
kapitał zakładowy 440 000 zł